NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15037-3 (723414)

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky.

NORMA vydána dne 1.1.2010

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 15037-3
: 723414
: 84866
: NEPLATNÁ
: 1.1.2010
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN