NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1503-2 (133022)

Armatury - Materiály pro tělesa, víka s otvory a víka - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách.

NORMA vydána dne 1.1.2002

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1503-2
: 133022
: 62983
: 1.1.2002
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1503-2 (133022):

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát je v AFNOR. Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. Tato evropská norma je považována za normu podporující aplikační normy a normy výrobků, které samy podporují splnění základních bezpečnostních požadavků směrnic nového přístupu, a které se odkazují na tuto evropskou normu. EN 1503 obsahuje čtyři části: - Část 1: Oceli specifikované v evropských normách; - Část 2: Oceli nespecifikované v evropských normách; - Část 3: Litiny specifikované v evropských normách; - Část 4: Slitiny mědi specifikované v evropských normách. Tato druhá část evropská normy obsahuje seznam ocelí pro přetlakem zatěžovaná tělesa armatur, víka s otvory a víka, které jsou uvedeny v jiných než evropských normách