NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 15004-8 (389250)

Stabilní hasicí zařízení - Plynová hasicí zařízení - Část 8: Fyzikální vlastnosti a návrh plynových hasicích zařízení s hasivem IG-100.

NORMA vydána dne 1.1.2009

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 15004-8
: 389250
: 82631
: NEPLATNÁ
: 1.1.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN