NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14974 (942844)

Skateparky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 14974
: 942844
: 509369
: 1.1.2020
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14974 (942844):

Tento dokument platí pro skateparky pro veřejné použití určené pro uživatele skateboardů, ostatních kolečkových sportovních potřeb a kol BMX. Stanoví bezpečnostní požadavky a požadavky pro zkoušení a označování, informace poskytované výrobcem, informace pro uživatele stejně jako informace pro kontrolu a údržbu, aby byli chráněni uživatele a třetí strany (např. diváci) před nebezpečím vyplývajícím ze zamýšleného nebo rozumně předvídatelného použití skateparků. Tato norma se nevztahuje na jízdní prvky pro cyklisty, modelované z terénu, štěrku nebo skály