NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14908-3 (738525)

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídící síťový protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14908-3
: 738525
: 77769
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN