NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14889-1 (723434)

Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14889-1
: 723434
: 78507
: 1.5.2007
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14889-1 (723434):

Tato Část 1 EN 14889 specifikuje požadavky na ocelová vlákna do betonu, malty a injektážní malty pro použití se statickou funkcí nebo bez statické funkce. POZNÁMKA - Použití vláken se statickou funkcí je tam, kde přidávání vláken je určeno ke zvýšení únosnosti betono-vého dílce. Tato norma platí pro vlákna určená k použití ve všech druzích betonu a malt včetně stříkaného betonu, betonu pro betonové podlahy a betonové prefabrikáty, monolitického betonu (in situ, v místě aplikace) a betonu pro opravy.