NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14845-2 (723433)

Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 14845-2
: 723433
: 78505
: 1.5.2007
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14845-2 (723433):

Tato evropská norma specifikuje metodu pro stanovení vlivu ocelových nebo polymerových vláken na zbytkovou pevnost v tahu ohybem referenčního betonu.