NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14786 (832734)

Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem.

NORMA vydána dne 1.11.2006

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14786
: 832734
: 77073
: 1.11.2006
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14786 (832734):

Tato norma specifikuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti textilních materiálů proti penetraci jemným rozstřikem kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi. Předpokládá se, že tyto materiály budou použity jak v ochranném oděvu s omezeným použitím, tak v ochranném oděvu pro opakované použití. Penetrace je vyjádřená v procentech jako podíl z množství působící chemikálie a množstvím zadrženým textilií. Metody kvantitativní fyzikálně chemické analýzy používané pro detekci budou záviset na stavu chemikálie při zkušebním postupu.