NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14735 (838004)

Charakterizace odpadů - Příprava vzorků odpadu pro testy ekotoxicity.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 14735
: 838004
: 78400
: 1.5.2007
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14735 (838004):

Tato evropská norma popisuje nezbytné kroky, které je třeba provést před provedením testů ekotoxicity odpadů. Účelem této evropské normy je dát návod na odběr vzorku, jeho dopravu, skladování odpadů a definovat přípravu pro stanovení ekotoxikologických vlastností odpadů za podmínek předepsaných v této evropské normě biologickými zkouškami buď nezpracovaných odpadů nebo vodných výluhů z odpadů. Netýká se přípravy vzorku pro jiné použití (např. hodnocení vlivu odpadu na vodní a terestriální organismy v scénáři odstraňování). Tato evropská norma neuvádí zkušební postupy k charakterizaci ekotoxikologických vlastností odpadů. Tato evropská norma je vhodná pro pevné a kapalné odpady.