NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1473 (386615)

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Navrhování pozemních zařízení (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN 1473
: 386615
: 78227
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 134
: 433 g (0.95 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN