NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14728 (056826)

Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace.

NORMA vydána dne 1.9.2006

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14728
: 056826
: 75904
: NEPLATNÁ
: 1.9.2006
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN