NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14701-3 (758061)

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti.

NORMA vydána dne 1.2.2007

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 14701-3
: 758061
: 77779
: 1.2.2007
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14701-3 (758061):

Tento dokument specifikuje metodu stanovení stlačitelnosti kalů, upravených i neupravených. Tento dokument je použitelný pro kaly a kalové suspenze z: - úpravy přívalových dešťových vod; - městských stokových sítí; - čistíren městských odpadních vod; - úpravy průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám (jak je definováno ve Směrnici 91/271/EHS; - úpraven vody. Metoda je použitelná také pro kaly a kalové suspenze jiného původu