NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14668 (681137)

Povrchově aktivní látky - Stanovení kvartérních amoniových solí povrchově aktivních látek v surovinách a vytvořených produktech - Metoda dvoufázové potenciometrické titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2005

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14668
: 681137
: 74267
: 1.12.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN