NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14654-1 (756902)

Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Řízení a kontrola činností - Část 1: Obecné požadavky.

NORMA vydána dne 1.9.2021

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14654-1
: 756902
: 513086
: 1.9.2021
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14654-1 (756902):

Tento dokument stanovuje požadavky na řízení a kontrolu činností v odvodňovacích a stokových systémech vně budov a specifikuje požadavky na vývoj a zavádění pracovních programů a výběr technologií. Tento dokument zahrnuje obecné požadavky na řízení a kontrolu činností. Tento dokument je použitelný pro odvodňovací a stokové systémy od místa, kde odpadní vody opouštějí objekt, vnější dešťová odpadní potrubí nebo odvodňované zpevněné plochy, k místu, kde jsou odpadní vody vyústěny do čistírny odpadních vod nebo vodního recipientu. Kanalizační přípojky a stoky pod budovami jsou do těchto systémů zahrnuty, pokud nejsou součástí vnitřní kanalizace těchto budov