NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14651 (723431)

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost).

NORMA vydána dne 1.2.2006

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14651
: 723431
: 75129
: NEPLATNÁ
: 1.2.2006
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN