NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14638-3 (078538)

Lahve na přepravu plynů - Znovuplnitelné svařované nádoby o objemu nejvýše 150 litrů - Část 3: Svařované lahve z uhlíkové oceli vyrobené podle návrhu podloženého experimentálními metodami.

NORMA vydána dne 1.4.2011

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 14638-3
: 078538
: 88079
: 1.4.2011
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14638-3 (078538):

Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky týkající se materiálu, návrhu, konstrukce a provedení, výrobních postupů a zkoušek, které jsou podloženy experimentálními metodami, znovuplnitelných svařovaných lahví pro přepravu plynů, vyrobených z uhlíkové oceli, o vodním objemu od 0,5 litru do 150 litrů včetně, pro stlačené nebo zkapalněné plyny a o zkušebním přetlaku do 90 bar. Norma se může rovněž používat jako směrnice pro lahve o vodním objemu menším než 0,5 litru. Je především určena pro průmyslové plyny jiné než LPG, může však být i pro LPG použita