NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1462 (747706)

Žlabové háky - Požadavky a zkoušení.

NORMA vydána dne 1.2.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1462
: 747706
: 72123
: 1.2.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1462 (747706):

Tato evropská norma specifikuje požadavky na krokevní a čelní žlabové háky pro upevnění okapových žlabů podle EN 607 a EN 612.