NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14584 (015089)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení akustickou emisí - Zkoušení kovových tlakových zařízení během přejímací zkoušky - Planární lokalizace zdrojů akustické emise.

NORMA vydána dne 1.12.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14584
: 015089
: 94375
: 1.12.2013
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14584 (015089):

Tato evropská norma popisuje metodu pro provedení zkoušky akustické emise (AT) kovových tlakových zařízení během přejímací tlakové použitím metody planární lokalizace. Tato norma je použitelná také pro následné rekvalifikační zkoušky zařízení. Všeobecné zásady akustické emise jsou popsány v EN 13554. Účelem AE zkoušení je provedení zkoušky 100% objemu pro definování oblastí konstrukce, které jsou akusticky aktivní s AE nespojitého (burst) typu, která je výsledkem rozvoje podkritických diskontinuit, a tedy zvyšuje spolehlivost přejímací zkoušky. Zkouška poskytuje referenční mapu pro srovnání s výsledky dalších budoucích zkoušek