NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1458-2 (061420)

Bubnové sušiče prádla s přímým ohřívacím systémem na plynná paliva pro domácnost, provedení B22D a B23D, s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 6 kW - Část 2: Racionální využití energie.

NORMA vydána dne 1.5.2000

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 1458-2
: 061420
: 58596
: NEPLATNÁ
: 1.5.2000
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN