NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14525 (132040)

Spojky a přírubové adaptéry vyrobené z tvárné litiny pro velké rozsahy úchylek spojů potrubí z různých materiálů: tvárné litiny, šedé litiny, oceli, PVC-U, PE a vulkánfíbru.

NORMA vydána dne 1.7.2005

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 14525
: 132040
: 73406
: 1.7.2005
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14525 (132040):

Tento dokument (EN 14525:2004) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 203 "Potrubí ze šedé litiny, tvarovky a příslušenství", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR. Tato norma je v souladu s již zavedenými všeobecnými požadavky CEN/TC 164 v oblasti zásobování vodou. Po této stránce mohou výrobky pokryté touto normou nepříznivě působit na jakost vody určenou pro lidskou spotřebu: a) tato norma neposkytuje údaje, podle kterých se dotyčný výrobek smí použít bez omezení v každém z členských států EU nebo ESVO; b) je třeba poznamenat, že za nějaký čas lze očekávat přijetí evropských ověřovacích kritérií, stávající národní předpisy týkající se použití a/nebo typických vlastností tohoto produktu zůstanou v platnosti. Tato evropská norma stanovuje požadavky a přidružené zkušební postupy na spojky a redukce pro velké rozsahy úchylek tvarovek z tvárné litiny určených k použití s částmi potrubí zhotovených z různých materiálů pro potrubí (tvárná litina, šedá litina, PE, PVC-U, ocel, vulkánfíbr), pro zajištění těsnosti širokého sortimentu trubek vnějších průměrů: - k dopravě vody (např. pitné vody); - pod tlakem nebo samospádem; - k montáži nad zemí nebo pod zemí, uvnitř nebo vně budov. Tato norma není určena pro kanalizaci nebo potrubí pro přepravu plynů, kde jsou nevyhnutelné další požadavky. Tento dokument stanovuje požadavky na materiály, rozměry a výrobní úchylky, mechanické vlastnosti a standardní povlaky výrobků z tvárné litiny. Tato norma zahrnuje výrobky z tvárné litiny vyrobené některým ze slévárenských postupů nebo smontované z odlitých částí, stejně jako příslušné spoje, v rozsahu velikostí od DN 40 do DN 600, pro dovolené pracovní tlaky (PFA - může být závislé na materiálech trubky a použitém spoji) do 16 bar, pro teplotu tekutin mezi 0 °C a 25 °C vyjma působení mrazu. Pro vyšší teploty do 50 °C by měly být provedeny doplňující typové zkoušky. Rovněž uvádí požadavky a styčné zkušební metody pro provádění jištěných a nejištěných pružných spojů. Konstruované spoje a profily těsnění jsou mimo rámec této normy. Technické podmínky pro tvarovky z tvárné litiny používané pro trubky z tvárné litiny uvádí EN 545. Technické podmínky pro tvarovky z tvárné litiny používané pro trubky z PVC-U a PE uvádí EN 12842