NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14511-3 (143010)

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 3: Zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2018

Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN 14511-3
: 143010
: 505148
: NEPLATNÁ
: 1.9.2018
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN