NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14511-1 (143010)

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 1: Termíny a definice.

NORMA vydána dne 1.4.2005

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14511-1
: 143010
: 72788
: NEPLATNÁ
: 1.4.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN