NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14504 (320223)

Plavidla vnitrozemské plavby - Plovoucí přístavní můstky - Požadavky, zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.8.2009

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 14504
: 320223
: 83344
: NEPLATNÁ
: 1.8.2009
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN