NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14471+A1 (734215)

Komíny - Systémové komíny s plastovými vložkami - Požadavky a zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.3.2017

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 14471+A1
: 734215
: 501954
: 1.3.2017
: 84
: 283 g (0.62 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14471+A1 (734215):

A1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na vlastnosti a zkušební metody pro systémové komíny s plastovými vložkami, používanými pro odvod spalin od spotřebičů do venkovní atmosféry za suchého i mokrého provozu. Norma také specifikuje požadavky na značení, pokyny výrobce a prokazování shody. Tato evropská norma popisuje komínové díly, ze kterých mohou být systémové komíny sestaveny. Tato evropská norma neplatí pro komíny s odolností při vyhoření sazí klasifikační třídy G. Tato evropská norma neplatí pro komíny s následující klasifikací: - třída korozní odolnosti 2, pokud jde o rostlé dřevo1); - třída korozní odolnosti 3; - tlaková třída N2. Tato norma platí pro komíny navržené tak, že zde nemůže dojít ke hromadění kondenzace, např. s minimálním odchýlením 3° od svislé osy. Tato norma neplatí pro: - komíny s komínovými vložkami s plastovým povlakem; - staticky nezávislé (volně stojící nebo samonosné) komíny. Komíny s díly, které potřebují další zpracování během instalace, aby dosáhly konečných materiálových vlastností, nejsou systémové komíny, a proto nejsou pokryty touto normou. Tato evropská norma nepokrývá požadavky pro vodorovné komínové nástavce (podle definice druhů C1 v CEN/TR 1749) týkající se aerodynamického chování, průniku dešťové vody a namrzání