NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14468-2 (940520)

Stolní tenis - Část 2: Sloupky pro příslušenství sítě - Požadavky a zkušební metody (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2005

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 14468-2
: 940520
: 73496
: NEPLATNÁ
: 1.9.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN