NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1443 (734200)

Komíny - Obecné požadavky.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 1443
: 734200
: 509486
: 1.1.2020
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1443 (734200):

Tato evropská norma stanovuje požadavky a základní funkční vlastnosti komínů, komínových vložek, kouřovodů, konstrukčních dílů a příslušenství, které odvádějí spaliny od spotřebičů paliv do volného ovzduší. Tento dokument je určen jako základní norma pro všechny normy výrobku vypracované CEN/TC 166. Tento dokument specifikuje komíny odolné při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva, jakož i komíny bez odolnosti při vyhoření sazí, komínové vložky, kouřovody, tvarovky a prvky příslušenství pouze pro spotřebiče spalující kapalná a plynná paliva. Kromě toho specifikuje prvky příslušenství odolné při vyhoření sazí pro spotřebiče spalující pevná, kapalná a plynná paliva. Tento dokument také uvádí minimální požadavky na označování, návody a informace o výrobku a uvádí poky-ny pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP). Tato evropská norma neplatí pro volně stojící komíny a individuální komíny sestávající z komponentů, které nejsou označeny CE