NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14406 (732145)

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení součinitele expanze a vývoje expanze.

NORMA vydána dne 1.3.2005

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 14406
: 732145
: 72506
: 1.3.2005
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14406 (732145):

Tato evropská norma uvádí metodu pro stanovení součinitele expanze a rychlosti expanze výrobků pro injektování, které jsou určeny k vytvoření poddajné výplně vlhkých trhlin, pórů a spár. Při zkoušce se zamíchaný výrobek nalije do odměrné trubice a přidá se voda. Směs se opět promísí a sleduje se úroveň hladiny směsi.