NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1439 (078441)

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné svařované a natvrdo pájené ocelové lahve na přepravu zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) - Zkušební postup před plněním, v průběhu plnění a po naplnění.

NORMA vydána dne 1.5.2006

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 1439
: 078441
: 75709
: NEPLATNÁ
: 1.5.2006
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN