NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14363 (280307)

Železniční aplikace - Přejímací zkoušky jízdních vlastností kolejových vozidel - Zkoušky chování za jízdy a stacionární zkoušky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2006

Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN 14363
: 280307
: 75542
: NEPLATNÁ
: 1.3.2006
: 116
: 379 g (0.84 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN