NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14343 (110037)

Rotační objemová čerpadla - Přejímací zkoušky výkonových parametrů.

NORMA vydána dne 1.7.2006

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14343
: 110037
: 76133
: 1.7.2006
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14343 (110037):

Tato evropská norma popisuje stanovené druhy přejímacích zkoušek u rotačních objemových čerpadel, a to pro jiná použití než jsou hydraulická zařízení, kromě hadicových čerpadel s posuvným zádržným pracovním prostorem. Tato evropská norma platí pro zkoušení čerpadel s pohonem i bez pohonu. Tato evropská norma obsahuje výběr zkoušek za účelem stanovení jednotného prokazování způsobilosti čerpadla k uspokojivému provozu. Neobsahuje však veškeré zkoušky, které mohou být nutné u zvláštních typů čerpadel nebo použití, např. zkoušky v případě nebezpečných kapalin nebo jednohřídelových vícestupňových čerpacích soustrojí. Neobsahuje dále žádné zkoušky hluku a vibrací, zkoušky sací schop-nosti, a ani žádné hydrostatické tlakové zkoušky