NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1434-2+A1 (258511)

Měřidla tepla - Část 2: Konstrukční požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 1434-2+A1
: 258511
: 507550
: NEPLATNÁ
: 1.9.2019
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN