NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14328 (832352)

Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení.

NORMA vydána dne 1.10.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 14328
: 832352
: 74317
: 1.10.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 14328 (832352):

Tato norma stanoví požadavky pro navrhování, odolnost proti řezání, ergonomické charakteristiky, nezávadnost, upevnění, konstrukční materiály, značení a instrukce pro používání rukavic, chráničů předloktí a chráničů paží z kroužkového pletiva poskytujících ochranu proti poháněným nožům. V normě jsou rovněž uvedeny příslušné zkušební metody. Poháněné nože jsou používány tam, kde je to vhodné pro snížení svalové námahy vynakládané pracovníkem nebo pro zvýšení rychlosti práce. Pásové nože, přímé nože s vratným pohybem, rotační oběžné střihače a jiné konstrukce jsou obvykle poháněny elektřinou nebo stlačeným vzduchem. V současné době není znám žádný prakticky použitelný materiál rukavic kromě řetízkových kroužků, který by poskytoval významnou ochranu proti poháněným nožům. Dokonce i řetízkové kroužky se rychle proříznou a úrazům lze zabránit pouze striktním dodržováním předpisů o bezpečnosti práce.