NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14127 (015021)

Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem.

NORMA vydána dne 1.6.2011

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 14127
: 015021
: 88399
: NEPLATNÁ
: 1.6.2011
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN