NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14127 (015021)

Nedestruktivní zkoušení - Měření tloušťky ultrazvukem.

NORMA vydána dne 1.3.2005

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 14127
: 015021
: 72253
: NEPLATNÁ
: 1.3.2005
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN