NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14025 (699025)

Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Kovové tlakové nádrže - Konstrukce a výroba (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 14025
: 699025
: 94871
: NEPLATNÁ
: 1.6.2014
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN