NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 14015 (698215)

Specifikace pro navrhování a výrobu nadzemních vertikálních válcových svařovaných ocelových nádrží s plochým dnem, zhotovovaných na místě provozování, určených pro skladování kapalin při teplotě okolí a vyšší (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.5.2005

Anglicky -
Tištěné (1425.00 CZK)

:

: ČSN EN 14015
: 698215
: 72579
: 1.5.2005
: 250
: 781 g (1.72 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN