NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13986 (732871)

Desky na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví - Charakteristiky, hodnocení shody a označení.

NORMA vydána dne 1.3.2005

Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN 13986
: 732871
: 72662
: NEPLATNÁ
: 1.3.2005
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN