NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13965-1 (838001)

Charakterizace odpadů - Názvosloví - Část 1: Názvy a definice vztahující se k materiálu.

NORMA vydána dne 1.2.2005

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 13965-1
: 838001
: 72299
: NEPLATNÁ
: 1.2.2005
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN