NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13963-ed.2 (722495)

Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.12.2014

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 13963-ed.2
: 722495
: 96275
: 1.12.2014
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13963-ed.2 (722495):

Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na spárovací tmely a papírové pásky pro tmelení a přetmelení spojů vytvořených na podélných a příčných hranách sádrokartonových desek vyráběných podle EN 520, upravených výrobků ze sádrových desek podle EN 14190, prefabrikovaných sádrokartonových panelů s pórovitým kartónovým jádrem podle EN 13915, tepelně a zvukově izolačních kompozitních panelů podle EN 13950, předtvarovaných sádrokartonových lišt podle EN 14209 a sádrových desek vyztužených vlákny podle EN 15283-1 a EN 15283-2