NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13920-8 (421470)

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 8: Drcený odpad obsahující neželezné materiály určený k separaci hliníku.

NORMA vydána dne 1.12.2003

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN EN 13920-8
: 421470
: 69026
: 1.12.2003
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13920-8 (421470):

Tato norma stanovuje požadavky na drcený materiál obsahující hliník smíšený s jinými kovy a nekovovými složkami (guma, plasty, sklo, atd.), který byl vytvořen drcením vozidel na konci životnosti, výrobků pro domácnost, atd. Norma je vhodná pro materiály určené pro další procesy zpracování a třídění uživatelem, který tak získá odpad z hliníku oddělený od dalších cizích materiálů. Vytříděné zlomky odpadu z hliníku jsou popsány v ČSN EN 13920-9.