NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13886+A1 (514035)

Potravinářské stroje - Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem - Bezpečnostní a hygienické požadavky.

NORMA vydána dne 1.10.2010

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 13886+A1
: 514035
: 86927
: 1.10.2010
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13886+A1 (514035):

A1 Tento dokument stanovuje bezpečnostní a hygienické požadavky na konstrukci a výrobu varných kotlů vybavených motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem, vzhledem k instalaci, provozu, čištění, odstraňování uváznuté potraviny, plnění, údržbě a výměně nástrojů. Varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem jsou používány od stravoven až po malosériový potravinářský průmysl k vaření, chlazení a míchání veškerých studených nebo horkých potravin. Kotle umožňují přidávání přísad během zpracování bez zastavení stroje. Tento dokument se vztahuje na varné kotle vybavené motorem poháněným míchadlem a/nebo mixérem. Stroje obsažené v tomto dokumentu nejsou určeny k tomu, aby byly čištěny vysokotlakými vodními tryskami. Tato evropská norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi týkajícími se varných kotlů, když jsou používány, jak je určeno a za podmínek předpokládaných výrobcem