NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13845 (917887)

Pružné podlahové krytiny - Polyvinylchloridové podlahové krytiny se zvýšenou odolností proti uklouznutí - Specifikace.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13845
: 917887
: 505092
: 1.6.2018
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13845 (917887):

Tato evropská norma specifikuje charakteristiky podlahových krytin s trvale zvýšenou odolností proti uklouznutí, za specifikovaných podmínek, založených na polyvinylchloridu a jeho modifikacích, které jsou dodávány buď ve tvaru dlaždic, nebo v návinech. Norma obsahuje systém klasifikace (viz EN ISO 10874) založený na intenzitě používání, který znázorňuje, která pružná podlahová krytina by mohla být vyhovující pro daný účel. Dále popisuje požadavky na informace, které mají být obsaženy na štítcích obalů. V příloze C je uvedena metoda, která se používá ke zjišťování a vyhodnocování vlastností týkajících se odolnosti proti uklouznutí u podlahových krytin, které jsou zamýšleny pro použití v mokrých prostorách