NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13843 (942841)

Kolečková sportovní zařízení - Inline brusle - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2009

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 13843
: 942841
: 83758
: 1.10.2009
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN