NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13815 (722498)

Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 13815
: 722498
: 78419
: 1.5.2007
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13815 (722498):

Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na průmyslově vyráběné lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - profily, neohebné desky a kazety - zhotovenými různými postupy v závodech nebo dílnách. Tato evropská norma se týká: - běžně vyráběných sériových výrobků; - sériově vyráběných výrobků s různými vlastnostmi; - jednotlivě (a ne sériově) vyráběných výrobků, pokud vyžadují označení CE