NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13802 (284210)

Železniční aplikace - Součásti vypružení - Hydraulické tlumiče.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 13802
: 284210
: 95358
: 1.6.2014
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13802 (284210):

Tato evropská norma platí pro hydraulické tlumiče a jejich koncové úchyty, které se používají na kole-jových vozidlech. Tlumiče, na které se vztahuje tato norma, zahrnují tlumiče, které ovlivňují dynamické chování vozidla (tj. tlumiče vypružení - např. svislé tlumiče primárního vypružení, svislé tlumiče sekundárního vypružení a sekundární příčné tlumiče) a tlumiče vrtivého pohybu podvozku, tlumiče kolébání, mezivozové tlumiče, tlumiče, které ovlivňují dynamické chování mechanických systémů (tj. tlumiče pantografových sběračů, tlumiče motorů atd.). Oproti ČSN EN 13802 z května 2005 byly provedeny následující změny: a) kapitola 1: v předmětu normy jsou nyní zohledněny kompletní hydraulické tlumiče se svými koncovými úchyty. Tato nová okolnost byla vzata v úvahu v celé normě; b) kapitola 2: byly aktualizovány normativní odkazy; c) 4.2.1.2: byl přidán nový článek týkající se životního cyklu tlumičů; d) 4.2.2.2: bylo sníženo výchozí nastavení hodnoty Tao,min; e) 4.2.2.3: bylo sníženo výchozí nastavení hodnoty Tae,min; f) 4.2.4 a 5.2.4: požadavky vztahující se k vlastnostem tlumiče s ohledem na působení vibrací jsou nyní uvedeny jako technická doporučení; g) 4.3.3: byla definována kritéria ohledně povrchové ochrany; h) 4.3.4: byla definována kritéria ohledně hluku vygenerovaného tlumičem; i) 4.3.9: nyní je požadováno dodat hodnoty hmotnosti; j) 4.4.1: byla definována kritéria ohledně orientace tlumiče; k) 4.4.6 a 5.4.6: byly revidovány definice dynamických charakteristik tlumičů; l) 6.3: byly přidány požadavky ohledně sériových zkoušek; m) kapitola 7: bylo specifikováno umístění trvalého označení vodorovně orientovaných tlumičů; n) B.2: v tomto novém článku byly definovány způsoby výpočtu délky tlumiče; o) B.3: v tomto novém článku byly definovány přednostní rozměry připojení koncových úchytů; p) příloha F: v této nové příloze byly definovány dynamické zkušební rychlosti