NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13757-5 (258513)

Komunikační systémy pro měřidla a měřidla s dálkovým čtením - Část 5: Bezdrátový přenos (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2009

Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN 13757-5
: 258513
: 82596
: NEPLATNÁ
: 1.3.2009
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN