NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13754 (755721)

Výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Bentonit.

NORMA vydána dne 1.8.2009

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 13754
: 755721
: 83944
: 1.8.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 13754 (755721):

Tuto normu lze použít pro bentonit používaný pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti bentonitu, stanoví požadavky na tento výrobek a odpovídající metody zkoušení. Informuje o jeho použití při úpravě vody.