NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13718-1 (842120)

Letecké, lodní a těžké terénní ambulance - Část 1: Požadavky na připojovací rozhraní zdravotnických prostředků pro nepřetržitou péči o pacienta.

NORMA vydána dne 1.5.2003

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 13718-1
: 842120
: 67059
: NEPLATNÁ
: 1.5.2003
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN