NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 13717 (681190)

Povrchově aktivní látky - Stanovení primárního, sekundárního a terciálního amidického dusíku - Potenciometrická titrace (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2003

Anglicky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 13717
: 681190
: 66927
: 1.7.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN