NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 137 (832240)

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem na tlakový vzduch s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení.

NORMA vydána dne 1.6.2007

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 137
: 832240
: 78637
: 1.6.2007
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 137 (832240):

Tato norma specifikuje minimální funkční požadavky pro autonomní dýchací přístroje na tlakový vzduch s otevřeným okruhem s obličejovou maskou používané jako prostředky k ochraně dýchacích orgánů, kromě únikových přístrojů a potápěčských přístrojů. Tento přístroj je určen k použití v pracovních situacích, kde je nízké riziko na přetlak tlakových nádob s ventily díky tepelným podmínkám prostředí. Jsou zde obsaženy laboratorní zkoušky a praktické zkoušky nošením, kterými se provádí porovnání s požadavky.